Verbazing over de stijgende kosten van de zorg

De continu stijgende kosten van ons zorgsysteem lijken niet te keren. IMI organiseerde een verkenningsgroep met vertegenwoordigers van ministeries, verzekeraars en kennisinstituten die op persoonlijke titel het systeem onderzoeken. Inzichten, animo en aantal deelnemers nemen toe: de verkenning wordt voortgezet.

Meer lezen over de resultaten en inzichten?
Klik hier om het document te downloaden. 
Contact: Hellie van Hout