Ideeën, interactie, informatie en innovatie. Als je de wereld een beetje mooier wilt maken - bij wilt dragen aan maatschappelijke innovatie - dan zijn dit de sleutels om aan te draaien. IMI doet dat al ruim 20 jaar vol overtuiging. Op uiteenlopende gebieden als democratie, duurzaamheid, groene economie, participatie en transparantie.

We geloven in de kracht van ideeën, in dialoogvoering, het delen van kennis en het toetsen in de praktijk. ‘Het is in de verandering dat de dingen hun bestemming vinden.’

Enkele recente projecten zijn:

- Dialoog toekomst Bos en Hout met bedrijven en NGO’s (EZ)
- Zes brillen op maatschappelijk initiatief in Zorg en Welzijn (BZK)
- Verkenning Open Data (Tweede Kamer)
- Manifest Nieuwe Democratie (VNG)
- Gemeente of Gemeenschap? (Voorschoten/Wassenaar)
- Actieve Openbaarheid (Nationaal Archief)
- Verkenning Burgerkracht (Raadslid.Nu)

Spin offs:

Publieke Versnellers
Studio Wolfpack
Stichting MOiO
ARTCO