Het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) is actief op uiteenlopende terreinen als:
-  nieuwe democratie 
-  open overheid 
-  groene economie  

We geloven in de kracht van idee├źn, in dialoogvoering, in het delen van kennis en het beproeven van innovaties in de praktijk. 

Enkele recente projecten zijn:

- Verkenning actieve openbaarheid (BZK)
- Democratie Testlabs in Bodegraven en De Fryske Marren
- Investeren in bos in combinatie met tiny houses
- Onderzoek burgerparticipatie (Rekenkamercommissie Dordrecht)
- Actieplan Bos en Hout (EZ)
- Omgevingswet en Open Overheid (VNG/Raadslid.Nu)
- Ontwikkeling Kralenspel

'Het is in de verandering dat de dingen hun bestemming vinden.'

Spin offs:

Publieke Versnellers
Studio Wolfpack
Stichting MOiO
ARTCO